Žáci ze 7. B si procvičili počítání s desetinnými čísly během nakupování. Odhadovali celkovou cenu, zaokrouhlovali a převáděli libry na české koruny, neboť nakupovali ve Velké Británii podle seznamu v anglickém jazyce - fotografie ZDE.

Během třídenního projektu "Statistika" žáci z 9. B prováděli průzkum veřejného mínění v Chrudimi. S anketními otázkami oslovovali ve skupinkách kolemjdoucí a jejich odpovědi druhý den zpracovávali na počítačích do tabulek a grafů. Z výsledků vytvořili plakáty, které vyvěsili pro ostatní žáky na chodbách školy. Třetí den žáci na přechodu u školy počítali projíždějící auta a přepravované osoby. Na počítačích vytvořili statistiku počtu lidí jedoucích v autech a v autobusech a opět vše zapracovali do plakátů a vystavili. Výsledky jejich práce předáme budoucím prvňáčkům, kteří v 9. třídě provedou stejný průzkum a porovnají hustotu dopravy. Doufejme, že v té době už bude díky obchvatu města okolí naší školy klidnější. Fotografie ZDE.

Během třídenního projektu "Rozumíme penězům" zvyšovali žáci z 9. B svoji finanční gramotnost. Vytvořili rodiny, ve kterých v rolích rodičů, dětí a dalších členů domácnosti hospodařili po dobu 5 let. Evidovali svoje příjmy a výdaje, určovali, zda mají rozpočet schodkový, vyrovnaný nebo přebytkový, spořili, šetřili na nové auto a na dovolenou, pojišťovali se a investovali. Fotografie ZDE.

Koncem dubna probíhal v 9. B třídenní projekt párového vyučování "Podobnost v praxi". Žáci měli za úkol určit výšku stromu bez možnosti na strom vylézt nebo jej skácet. Řešení problému hledali v případech, když svítí slunce, když je zataženo a když je po dešti. Mohli využít měřící pásmo, svinovací metr, metr dlouhou dřevenou tyč a kaluž (nebo zrcadlo). Pracovali ve skupinkách a vytvářeli hypotézy, které ověřili měřením v terénu. Výsledky poté zpracovali do pracovních listů a zhodnotili přesnost použitých postupů. Fotografie ZDE.

V průběhu ledna až března se v šestých třídách uskutečnil domácí matematický projekt "Můj vysněný pokojíček". Žáci využívali nové poznatky z matematiky - výpočet objemu a povrchu kvádru, získávali komplexní informace o cenách nábytku, služeb, materiálů a bytových doplňků. Pracovali s dispozicí pokoje a navrhovali jeho design. Jak se našim žákům dařilo, se můžete podívat zde: Fotogalerie

POČÍTÁNÍ.swf - procvičte si rychlé počítání

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460
Datová schránka: hjo2p5

Elektronická omluvenka