Během třídenního projektu "Statistika" žáci 9. ročníku sledovali hustotu dopravního provozu u školy a v Chrudimi si vyzkoušeli oslovovat kolemjdoucí s anketními otázkami. Výsledky statistického šetření zpracovávali na počítačích a přehledně zaznamenali na plakáty, fotografie ZDE.

Koncem března probíhal v 9. A třídenní projekt "Podobnost v praxi". Žáci měli za úkol určit výšku stromu bez možnosti na strom vylézt nebo jej skácet. Řešení problému hledali v případech, když svítí slunce, když je zataženo a když je po dešti. Mohli využít měřící pásmo, svinovací metr, metr dlouhou dřevenou tyč a kaluž (nebo zrcadlo). Pracovali ve skupinkách a vytvářeli hypotézy, které ověřili měřením v terénu. Výsledky poté zpracovali do pracovních listů a zhodnotili přesnost použitých postupů. Fotografie ZDE.

Podívejte se na práci žáků 8. ročníku v projektu finanční matematiky na téma "Procenta a poměr v praxi": Fotogalerie

Seznamte se s Hejného metodou výuky matematiky. Objevujte, trénujte, hrajte proti Matějovi: www.matika.in

Žáci ze 7. B si procvičili počítání s desetinnými čísly během nakupování. Odhadovali celkovou cenu, zaokrouhlovali a převáděli libry na české koruny, neboť nakupovali ve Velké Británii podle seznamu v anglickém jazyce - fotografie ZDE.

Během třídenního projektu "Statistika" žáci z 9. B prováděli průzkum veřejného mínění v Chrudimi. S anketními otázkami oslovovali ve skupinkách kolemjdoucí a jejich odpovědi druhý den zpracovávali na počítačích do tabulek a grafů. Z výsledků vytvořili plakáty, které vyvěsili pro ostatní žáky na chodbách školy. Třetí den žáci na přechodu u školy počítali projíždějící auta a přepravované osoby. Na počítačích vytvořili statistiku počtu lidí jedoucích v autech a v autobusech a opět vše zapracovali do plakátů a vystavili. Výsledky jejich práce předáme budoucím prvňáčkům, kteří v 9. třídě provedou stejný průzkum a porovnají hustotu dopravy. Doufejme, že v té době už bude díky obchvatu města okolí naší školy klidnější. Fotografie ZDE.

Novinky: