Název projektu:                                  Zvýšení kvality výuky na ZŠ Slatiňany

Registrační číslo:                                CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007669

Stručný obsah projektu:                    Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ Slatiňany prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a podpora společného vzdělávání dětí a žáků díky personálnímu posílení školy o školního speciálního pedagoga.

Termín realizace:                                01. 09. 2017 – 31. 08. 2019

 

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460
Datová schránka: brwsekw

Elektronická omluvenka