Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v krajích ČR.

Naše škola spolupracuje v rámci tohoto projektu, který spadá pod hlavičku Operačního programu VZdělávání pro konkurenceschopnost, s Gymnáziem Josefa Ressela v Chrudimi. Realizace spolupráce spočívá v pravidelných návštěvách našich žáků na půdě gymnázia. Zde se pracují s laboratorní a jinou technikou při realizaci výuky pod dohledem vyučujících gymnázia. Cílem spolupráce je vzdbudit v žácích zájem o přírodní obory i prostřednictvím práce s technikou, k níž se na na naší škole nemají šanci dostat.

Novinky:

  • Opatření k zápisu do 1. tříd V souvislosti s mimořádnými opatřeními proběhne zápis do 1. tříd bez přítomnosti dětí ve škole....

  • Uzavření školy Od středy 11.3.2020 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví škola, družina a...