Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v krajích ČR.

Naše škola spolupracuje v rámci tohoto projektu, který spadá pod hlavičku Operačního programu VZdělávání pro konkurenceschopnost, s Gymnáziem Josefa Ressela v Chrudimi. Realizace spolupráce spočívá v pravidelných návštěvách našich žáků na půdě gymnázia. Zde se pracují s laboratorní a jinou technikou při realizaci výuky pod dohledem vyučujících gymnázia. Cílem spolupráce je vzdbudit v žácích zájem o přírodní obory i prostřednictvím práce s technikou, k níž se na na naší škole nemají šanci dostat.

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460
Datová schránka: brwsekw

Elektronická omluvenka