Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Slatiňany II
Název projektu:        Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Slatiňany II
Registrační číslo:        CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015215
Stručný obsah projektu:    Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ Slatiňany prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a podpora vzdělávání dětí a žáků díky personálnímu posílení školy o školního psychologa.

Termín realizace:    01. 09. 2019 – 31. 08. 2021
 
zsslat

Novinky: