Žijeme ve světě techniky

Hlavním smyslem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů, přírodovědných oborů (předmětů), včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Tohoto cíle doshaujeme prostřednictvím 10 výukových modulů (s přesahem fyzikálních témat do dalších předmětů) pro 2. stupeň ZŠ včetně zakoupení vhodných pomůcek pro jejich realizaci. 

Jedná se o tyto moduly:

  • Hydrostatika v praxi
  • Vlastnosti a obrábění kovů
  • Dobývání hradu - Archimedovy stroje při obraně Syrakus
  • Meteorologie
  • Elektřina
  • Robotika
  • Newtonovy záklny v dnešní době
  • Jaderná energie
  • Akustika kolem nás
  • Fyzika v lidském těle.

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460
Datová schránka: brwsekw

Elektronická omluvenka