PREV
NEXT

  Ředitelské volno 3. 3. 2017

Na pátek 3. 3. 2017 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky ZŠ Slatiňany z vážných provozních důvodů. Byli jsme informováni společností ČEZ Distribuce, a.s. o přerušení dodávky elektřiny pro hlavní budovu i pro budovu 1. stupně ZŠ v čase od 7,30 do 12,30 hod. V případě zájmu bude v provozu školní družina.

Ivo Mandys, ředitel školy

 

  Poplatek za školní družinu

Poplatek za školní družinu je potřeba uhradit do konce ledna na účet školy. Více informací zde:

poplatek_01-06-2017

 

  Půjčovna lyží

Půjčování lyží zahájeno 19. 12. 2016, více informací zde:

pujcovna_lyzi_2016_2017

 

  130 let - oslava

Naše škola v sobotu 5. listopadu 2016 oslavovala 130 let. Na fotky se můžete podívat zde:

http://zakladniskolaslatinany.rajce.net/130_let_-_oslava

 

  Něco o nás a naše vize

Naše škola svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě. Osobnostně sociální rozvoj se stává základem pro kvalitní vzdělávací prostředí. Škola reaguje na potřeby doby, měníme a upravujeme výchovné a vzdělávací strategie a priority, vzdělávací obsah i dotaci předmětů, vybavujeme postupně školu technikou. Náš školní vzdělávací program je živým organismem.  Reagujeme na zájmy dětí zaváděním nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty (pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření), rozvoj rétorických dovedností (prezentace před veřejností v rámci ročníkových projektů, předměty Debatování a Dramatická výchova), rozvoj kritického myšlení, práci v centrech na 1. stupni, slovní hodnocení  pro 1. - 3. třídy, genetickou metodu čtení, matematiku prof. Hejného, se souhlasem rodičů učíme v jedné třídě písmo Comenia Script. V naší škole se vzdělávají nejenom žáci, ale i učitelé. Více o škole najdete v sekci Dokumenty.

Vize naší školy: ZS_Slatinany_vize.docx

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460

Elektronická omluvenka