PREV
NEXT

  18. 4. 2017 - Den Země

Na Den Země žáci 2. stupně naší školy vyrazili do okolí Satiňany sbírat odpadky. Vyčistili cyklostezku k cukrovaru, cestu ke Kočičímu hrádku, břeh Chrudimky ke Škrovádu, Třešňovku, Vrchlického návrší až k Monacu, okolí školních budov, přilehlý park a dětské hřiště, Staré náměstí, okolí zámku, směr na Hůru a Báru.

 

  Učitel/učitelka českého jazyka

Od školního roku 2017/2018 přijmeme učitele/učitelku českého jazyka pro II. stupeň naší ZŠ. Zájemci se mohou informovat na telefonu 469 681 413.

 

   Něco o nás a naše vize

Naše škola svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě. Osobnostně sociální rozvoj se stává základem pro kvalitní vzdělávací prostředí. Škola reaguje na potřeby doby, měníme a upravujeme výchovné a vzdělávací strategie a priority, vzdělávací obsah i dotaci předmětů, vybavujeme postupně školu technikou. Náš školní vzdělávací program je živým organismem.  Reagujeme na zájmy dětí zaváděním nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty (pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření), rozvoj rétorických dovedností (prezentace před veřejností v rámci ročníkových projektů, předměty Debatování a Dramatická výchova), rozvoj kritického myšlení, práci v centrech na 1. stupni, slovní hodnocení  pro 1. - 3. třídy, genetickou metodu čtení, matematiku prof. Hejného, se souhlasem rodičů učíme v jedné třídě písmo Comenia Script. V naší škole se vzdělávají nejenom žáci, ale i učitelé. Více o škole najdete v sekci Dokumenty.

Vize naší školy: ZS_Slatinany_vize.docx

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460

Elektronická omluvenka