PREV
NEXT

  Učitel/učitelka českého jazyka

Od školního roku 2017/2018 přijmeme učitele/učitelku českého jazyka pro II. stupeň naší ZŠ. Zájemci se mohou informovat na telefonu 469 681 413.

 

   Návštěva ze Švýcarska

Ve dnech 13. 5. až 19. 5. 2017 jsme hostili žáky a učitele z naší partnerské školy ve Švýcarsku. Přečtěte si, co o setkání napsaly Martina Brázdová (zástupkyně pana ředitele) a Adéla Hűbnerová (žákyně 8. B).

Švýcaři Martiny Brázdové

Švýcaři Adély Hubnerové

 Fotky zde: http://zakladniskolaslatinany.rajce.net/Svycari

 

   Pohár rozhlasu

Ve středu 17. 5. 2017 se 48 žáků 2. stupně naší ZŠ zúčastnilo okresního kola Poháru rozhlasu. Do Chrudimi jsme dojeli na kolech a soutěžili ve štafetě 4 x 60 m, běhu na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m a 1500 m. Dále se závodilo ve skoku vysokém, skoku do dálky, hodu míčkem a vrhu koulí. Ve všech kategoriích (mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci) jsme obsadili 2. místa. Gratulujeme! Vysokým ziskem bodů si kategorie mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci zajistily postup do krajského kola, které se koná v pondělí 22. 5. 2017 v Pardubicích. Přejeme našim mladým sportovcům další úspěchy!

Fotogalerie: Pohár rozhlasu

 

   Exkurze 2017

A je to tu! Dne 4. května vypukly Exkurze 2017. Opět, jako každý rok, žáci vyrazili podle zájmu a napříč třídami prozkoumávat zajímavosti České republiky. Letos jsme nabídli žákům vzdělávání formou exkurzí napříč obory v muzeích ČR. Čtěte zde: EXKURZE 2017

Fotogalerie:

Muzeum moderního umění HK

Muzeum cyklistiky

Chrudimská muzea

 

   18. 4. 2017 - Den Země

Na Den Země žáci 2. stupně naší školy vyrazili do okolí Slatiňan sbírat odpadky. Vyčistili cyklostezku k cukrovaru, cestu ke Kočičímu hrádku, břeh Chrudimky ke Škrovádu, Třešňovku, Vrchlického návrší až k Monacu, okolí školních budov, přilehlý park a dětské hřiště, Staré náměstí, okolí zámku, směr na Hůru a Báru.

 

  Něco o nás a naše vize

Naše škola svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě. Osobnostně sociální rozvoj se stává základem pro kvalitní vzdělávací prostředí. Škola reaguje na potřeby doby, měníme a upravujeme výchovné a vzdělávací strategie a priority, vzdělávací obsah i dotaci předmětů, vybavujeme postupně školu technikou. Náš školní vzdělávací program je živým organismem.  Reagujeme na zájmy dětí zaváděním nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty (pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření), rozvoj rétorických dovedností (prezentace před veřejností v rámci ročníkových projektů, předměty Debatování a Dramatická výchova), rozvoj kritického myšlení, práci v centrech na 1. stupni, slovní hodnocení  pro 1. - 3. třídy, genetickou metodu čtení, matematiku prof. Hejného, se souhlasem rodičů učíme v jedné třídě písmo Comenia Script. V naší škole se vzdělávají nejenom žáci, ale i učitelé. Více o škole najdete v sekci Dokumenty.

Vize naší školy: ZS_Slatinany_vize.docx

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460

Elektronická omluvenka