Ve čtvrtek 18. června 2020 proběhne od 17:00 hod. pro třídu 1. A a od 17:30 pro třídu 1. B v prostorách budovy 2. stupně ZŠ Slatiňany (hudebna – 2. patro) schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Informaci o tom, jakou třídu bude dítě navštěvovat, obdrželi rodiče v informačním emailu.

Z důvodu uzavření školní družiny budou vraceny poplatky. Více informací ZDE.

Dne 18. 5. 2020 se zahajují pravidelné tréninky atletů na venkovním sportovišti. Týká se to zatím skupin žáků od 4. do 9. třídy a dorostence. Tréninky budou v obvyklou dobu od 17:00 hodin zhruba do 18:30 - 19:00 hodin a to v pondělí a středu, s obvyklými trenéry. Abychom dodrželi pravidla bezpečnosti je potřeba sebou mít v lahvičce dezinfekci (při používání nářadí je potřeba si vydezinfikovat ruce). Zatím se nesmí do šaten ani do sprch. Převlékat i přezouvat se bude venku. Prosím rodiče, aby před prvním tréninkem změřili teplotu svým dětem a pak je teprve poslali na trénink. Na stadionu pak děti dostanou lístek, kde rodiče pro příští tréninky budou psát datum, stav dítěte (že nemá příznaky covid-19, teplotu... ) a potvrdí to svým podpisem. Na tréninku pak budou dodržovány rozestupy a budeme si dělit děti do malých skupin. Po tréninku pak budou vydezinfikované veškeré  pomůcky, které atleti použili.

Za atletický oddíl Jan Hanuš

V souladu s § 36 a §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhovuji žádosti zákonných zástupců o přijetí žáků ke vzdělávání na ZŠ Slatiňany od školního roku 2020/2021.

Rozhodnutím ředitele školy ze dne 14. 4. 2020 byli přijati k základnímu vzdělávání do Základní školy Slatiňany od školního roku 2020/2021 všichni žáci, jejichž zákonní zástupci o přijetí řádně požádali.

Vážení rodiče,

v této těžké době, kdy celý národ svádí boj s Coronavirem a všichni musíme snášet karanténní opatření, nás jistě čeká mnoho náročných chvil. Některé zvládneme snáze, jiné hůře a s některými bychom možná potřebovali poradit. Pokud byste se i Vy ocitli v situaci, kdy by se Vám hodila odborná rada, jak zvládnout některé překážky současného života v nouzovém stavu, nabízím Vám jako školní psycholog možnost telefonických konzultací.

Volat můžete na číslo: +420 702 298 684

A to v pondělí a ve středu od 10:00 do 15:00.

Více o energetické modernizaci školy ZDE. Fotografie ZDE.

Novinky: