Z důvodu uzavření školní družiny budou vraceny poplatky. Více informací ZDE.

Dne 18. 5. 2020 se zahajují pravidelné tréninky atletů na venkovním sportovišti. Týká se to zatím skupin žáků od 4. do 9. třídy a dorostence. Tréninky budou v obvyklou dobu od 17:00 hodin zhruba do 18:30 - 19:00 hodin a to v pondělí a středu, s obvyklými trenéry. Abychom dodrželi pravidla bezpečnosti je potřeba sebou mít v lahvičce dezinfekci (při používání nářadí je potřeba si vydezinfikovat ruce). Zatím se nesmí do šaten ani do sprch. Převlékat i přezouvat se bude venku. Prosím rodiče, aby před prvním tréninkem změřili teplotu svým dětem a pak je teprve poslali na trénink. Na stadionu pak děti dostanou lístek, kde rodiče pro příští tréninky budou psát datum, stav dítěte (že nemá příznaky covid-19, teplotu... ) a potvrdí to svým podpisem. Na tréninku pak budou dodržovány rozestupy a budeme si dělit děti do malých skupin. Po tréninku pak budou vydezinfikované veškeré  pomůcky, které atleti použili.

Za atletický oddíl Jan Hanuš

V souladu s § 36 a §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhovuji žádosti zákonných zástupců o přijetí žáků ke vzdělávání na ZŠ Slatiňany od školního roku 2020/2021.

Rozhodnutím ředitele školy ze dne 14. 4. 2020 byli přijati k základnímu vzdělávání do Základní školy Slatiňany od školního roku 2020/2021 všichni žáci, jejichž zákonní zástupci o přijetí řádně požádali.

Vážení rodiče,

v této těžké době, kdy celý národ svádí boj s Coronavirem a všichni musíme snášet karanténní opatření, nás jistě čeká mnoho náročných chvil. Některé zvládneme snáze, jiné hůře a s některými bychom možná potřebovali poradit. Pokud byste se i Vy ocitli v situaci, kdy by se Vám hodila odborná rada, jak zvládnout některé překážky současného života v nouzovém stavu, nabízím Vám jako školní psycholog možnost telefonických konzultací.

Volat můžete na číslo: +420 702 298 684

A to v pondělí a ve středu od 10:00 do 15:00.

Více o energetické modernizaci školy ZDE. Fotografie ZDE.

            Naše škola se připojila k celorepublikové radosti a oslavila 30 let života ve svobodě. Čtrnáct dnů jsme se různým způsobem věnovali tomuto tématu.

            Žáci s učiteli navštívili výstavu ve společenském domě, učitelé s nimi diskutovali a pamětníci z jejich řad je vtahovali svými autentickými vzpomínkami do představy o životě v těchto těžkých letech. V hodinách dějepisu se učitelé poutavě a prožitkem speciálně tomuto tématu věnovali.

            Připomněli jsme žákům zlomové události 17. listopadu, hodnoty svobody a demokracie a vyzvali jsme žáky, učitele a rodiče k realizaci naší školní výstavy. Od pondělí 18. 11. si všichni žáci a někteří rodiče během konzultací prošli chodby školy a s tužkou v ruce mohli svobodně napsat své myšlenky a názory na připravené panely s dobovými obrázky, fotkami, texty, citáty o svobodě, výtvarnými pracemi žáků na témata SVOBODA či NESVOBODA. Mohli jsme dokončovat věty jako „Svoboda je, když…, Nemít svobodu je jako…, Když se cítím svobodný… atd.“ Mohli jsme si přečíst medailonky pamětníků z řad učitelů či rodičů. Mohli jsme se podepsat pod vlastní názor, protože víme, že nás za naše myšlenky nikdo nebude trestat.

            Velkým zážitkem byly, pro nás učitele, diskuze s žáky, jejich projevený zájem, dotazování se, přinášení příběhů bezpráví a nesvobody z historie vlastní rodiny. Velmi nás potěšil dopis žákyně 6. A Anežky Peřinové, který s jejím svolením přikládáme ZDE. Připojujeme také fotografie z výstavy ZDE.

 Děkujeme všem, kteří pomáhali vytvořit tuto výstavu a s námi tuto radost oslavili.

                                                                                       Martina Brázdová

Novinky: