Naše škola v roce 2016 získala grant s projektem "Angličtina nás baví". Zprávy o cestách pedagogů do zahraničních škol si přečtěte zde: Finsko, Anglie, Itálie

Víkendová akce s žáky: Halloween

AJ HOGE mluví o pravidlech, jak se efejtivně učit angličtinu

Prohlédni si video. Zapiš si pravidlo, o němž A.G. Hoge hovoří.

Uveď aspoň dva důvody, které ho vedou k víře v toto pravidlo.

Novinky: