Zapsaní žáci  3.9. 2018 do ŠD byli všichni přijati.

Na středu 15. listopadu si prosím přineste: kartonovou desku 60x50cm, lepidlo, lepící pásku, nůžky, pravítko, tužku, 2 trubičky od toaletního papíru nebo od nějaké folie či ubrousků, pastelky nebo vodovky se štětcem

Ve středu 13.9. budeme bádat se zeměpisným tématem. Těšte se na klimatické pásy. Co s sebou: psací potřeby, nůžky, lepidlo a staré noviny a časopisy. 

Novinky: