Zapsaní žáci  3.9. 2018 do ŠD byli všichni přijati.

Na středu 15. listopadu si prosím přineste: kartonovou desku 60x50cm, lepidlo, lepící pásku, nůžky, pravítko, tužku, 2 trubičky od toaletního papíru nebo od nějaké folie či ubrousků, pastelky nebo vodovky se štětcem

Ve středu 13.9. budeme bádat se zeměpisným tématem. Těšte se na klimatické pásy. Co s sebou: psací potřeby, nůžky, lepidlo a staré noviny a časopisy. 

Novinky:

Rychlý kontakt

Kancelář - ředitelna

(+420) 469 681 413

Přístavba

(+420) 469 681 594

Školní družina

(+420) 724 341 424

Školní jídelna

(+420) 469 681 285

Základní škola Slatiňany, okres Chrudim
T.G. Masaryka 136
53 821  Slatiňany
IČ: 750 16 460
Datová schránka: brwsekw

Elektronická omluvenka