Dobrý den,

pokud jste vypracovali zadané  pracovní listy, již víte, co jsou to prvočísla a ciferný součet. Tento týden budeme pokračovat – něco zopakujeme a přidáme další pojem – složené číslo a rozklad složeného čísla na součin prvočísel.

 Už jsem Vás informovala o Khanově škole, která Vám může v učení pomoci. Kdo si to ještě nevyzkoušel, nebo se nechtěl přihlašovat, posílám odkazy  ke konkrétním tématům. Prosím pokud máte možnost poslechněte si je.

https://www.youtube.com/watch?v=HYBSlf0P1DA   prvočísla

https://www.youtube.com/watch?v=tov7xZDOIVs    složená čísla

V příštím týdnu budeme mít hodinu on-line ( informace dostanou rodiče )  Pokud se máte možnost připojit, připravte si  vypracované pracovní listy - ciferný součet, prvočísla, složená čísla. Budu odpovídat na Vaše dotazy k těmto úkolům. Stále  platí, že můžete dávat dotazy i na můj mail přes tyto stránky.

Úkol na příští týden:

https://drive.google.com/open?id=1AQpM6x7nKfEzVNXA3ashxdlyyuWGCbP2

Někteří jste se pustili i do úkolu navíc – oceňuji aktivní přístup.

DDÚ – můžete vymýšlet různá složená čísla a rozkládat je na součin prvočísel podle pracovního listu.

Dobrovolný úkol  vyfoťte nebo oskenujte a pošlete na můj mail. Pokud to nelze, nevadí , nalepte do sešitu. Kontrolu provedeme po příchodu do školy.

Nezapomeňte pracovat na domácím úkolu – Vysněný pokoj – máte na to teď více času, těším se na Vaši kreativní práci a nápady.  Termín odevzdání posunuji  do doby než se spolu zase uvidíme.

 

Hello, boys and girls, here´s our next week plan for English:

V úterý ve 14.20 nás čeká naše první online hodina na ZOOM :-) Prosím, připojte se včas, mějte u sebe všechny pomůcky z angličtiny a promyslete si případné dotazy k učivu apod. Těším se na vás!

(odkazy doporučuji otevírat "na nové kartě/záložce", abyste se vždy snadno vrátili na tuto stránku a k pokynům k úkolům  - klikněte na odkazy pravým tlačítkem myši -> Otevřít na nové kartě / v nové záložce apod.)

Opakovací kvíz: přít. čas prostý a průběhový         /present simple X present continuous/

• přístupný od úterý 31.3. ZDE

Nová slovíčka: Clothes     /oblečení/

UČ 70/1 - do slovníčku si přepište všech 16 slovíček a sami si doplňte české překlady
• pomocí QUIZLETU se slovíčka naučte se správnou výslovností a procvičujte
   - kdo zapomněl, jak se do Quizletu přihlásit a jak se používá - zde je návod na Quizlet, který byste už měli mít v sešitě
PS 58/1, 2 (vybarvěte obrázek a popište, co kdo má na sobě)

Vytvoř v Excelu soubor s názvem Příjmení Jméno Měření a udělej tabulku podle vzoru (Tabulka). Tabulka slouží k zaznamenávání hmotnosti a výšky v rámci výuky fyziky. Vyplň duben a pošli k oznámkování na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Milí šesťáci!
Děkuji všem, kteří již poslali domácí úkol z týdne 23.3.-27.3. Úkol můžete poslat také vyfocený jako přílohu k emailu. Opravy už jsem odeslala. Pokud jste poslali d.ú. a  email ode mne nepřišel, pošlete jej, prosím, ještě jednou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ještě připomínám, že poslechy z učebnice je možné pouštět i na mobilu. 
Zadání na další týden - zadání 30.3.-3.4.
Na viděnou přes ZOOM v úterý! (Připravte si dotazy ke gramatice a k zadání. Také několik anglických vět o tom, jak se máte.)
Kopie zadání jsou k dispozici také ve škole.

Milí žáci,

pokusíme se pokračovat v naší práci. Nesmíme při tom zapomínat na procvičování příkladů na hustotu a převádění jednotek. Budu vám zadávat i nadále úkoly na webové stránce vaší třídy. Připravím vám krátké programy, které poběží podobně jako programy v naší počítačové učebně, na internetové stránce.

Úkoly na tento týden:

1) Hustota opakování

Vyzkoušejte si test na procvičení – hustota.

 

Pracujte s otázkami a úkoly v učebnici

     novější učebnice – str. 89/ ú 2, 3, 6, 7   str. 92/ ú 4  str. 94 - 95/ ú 1, 2, 7

     starší učebnice – str. 109/ ú 3, 4, 6, 7   str. 92ú ú 3    str. 114 – 115 / ú 1, 2, 7

(Hustotu některých látek naleznete na zadních deskách učebnice)  

 

2) Pokud máte možnost, vypracujte si tento úkol:

Jedna z dalších fyzikálních veličin, se kterými máme pracovat, je teplota. Teplota je důležitá hodnota v předpovědi počasí. Vašim úkolem bude v průběhu jednoho týdne měřit a zapisovat venkovní teplotu. Teplotu měříme třikrát denně – v 7 hodin, ve 14 hodin a 21 hodin. Naměřené hodnoty zapisujte do tabulky (je v příloze této webové stránky) nebo můžete využít např. Excel. Zaznamenejte si také, jaké počasí bylo v den měření. (Na záznam počasí můžete využít symboly, které jsou v příloze.) S naměřenými hodnotami teploty budeme později pracovat.

FY6_teplota_tabulka.pdf

ŘEŠENÍ   úkolů z minulého týdne

Pokud bude po kontrole něco nejasného, doporučuji barevně zvýraznit, připravit k pozdějším ústním dotazům.

Přepiš do  do školního sešitu, rozhodni, kde se píše velké písmeno a kde malé.

Na fotbalovém turnaji zvítězila Základní  (je uvedeno místo = České Budějovice, pro velké Z) škola  (= slovo obecné) v (= slovo obecné)  Českých Budějovicích (= název města) . Na Nový  (= myslí se 1. ledna = název dne) rok  (= slovo obecné) nesněžilo.  Až v dubnu jsou letos Velikonoce (= název svátku).  Státní svátek Velký (název dne)  pátek (= slovo obecné)  je desátého dubna. První byli na Měsíci  (= astronomický význam) Američané (= obyvatelé Ameriky)  Za rudou planetu naší sluneční soustavy  (= slova obecná) je považován Mars (= astronomický význam). Žádný pozemšťan  (= slovo obecné) Mars (= astronomický význam) nenavštívil.  Stojí oběma nohama na zemi (= půdě, obecné slovo). Hledal souhvězdí  (= slovo obecné) Malý (= první slovo  názvu souhvězdí) medvěd (= slovo obecné) a Váhy (= název souhvězdí). Vydali jsme se na cestu za svitu měsíčku (= obecné slovo, nemyslí se astronomický význam).  Z vyhlídky u Pražského  (= název hradu) hradu  (= slovo obecné) viděl  část Malé Strany  (= název části Prahy) s kostelem  (= slovo obecné) svatého (= slovo obecné)  Mikuláše (= vlastní jméno).  Navštívil Spojené  (= první slovo názvu země) státy  (= slovo obecné) americké (= slovo obecné).  Rozhodnutí vydal městský  (= slovo obecné) úřad (= slovo obecné).  Večeřeli v restauraci  (= slovo obecné) U  (= první slovo názvu restaurace) Zlatého  (= první slovo po předložce) srnce (= slovo obecné). Má mnoho knih o první  (= slovo obecné) světové  (= slovo obecné) válce (= slovo obecné).

 

Vypracuj do pracovního sešitu, do sešitu napiš číslo úkolu, řešení.

1) Podstatná jména hromadná jsou v bodě. (Napiš si zvolenou možnost i se slovy.)

 1. a) uhlí, váha – váhy = ostatní, hmyz, křoví b) TO kvítí, TO lidstvo, TEN národ,  TO zvířectvo  = všechna slova jsou v čísle jednotném, slovo národ je hromadné svým významem, ostatní slova mají typická zakončení – í, - stvo, - ctvo      c)  játra, Pardubice, nůžky, housle   = všechna jsou pomnožná (tato slova mají jen číslo množné)                               

2) Vymysli větu se slovem váha jako podstatným jménem:

 1. a) konkrétním - například: Váha je na stole.  = zařízení na vážení
 2. b) abstraktním - například: Její váha je 57 kilogramů. = hmotnost

Každá věta je pouze jedním z mnoha příkladů, jak lze úkol správně vyřešit.

3) U vyznačených podstatných jmen urči pád a vzor. (Napiš do sešitu podtržené slovo a připiš požadované informace.)

Ti lidé  (Kdo, co jdou na kluziště?) 1. pád, vzor kosti (Pamatuj, máš ve školním sešitě.) jdou kluziště?

Skupina sněhuláků  (Skupina koho, čeho je před domem?) 2. pád, vzor pán je před domem.

 Pase se tam skot . (Kdo, co se tam pase?) 1. pád, vzor hrad (porovnej 1. a 4. pád)

Mrkl na mě pravým okem  (Kým, čím na mě mrkl?) 7. pád, vzor město.

Jdu pro radu k Jiřímu. (Ke komu, čemu jdu pro radu?) 3. pád, vzor jarní (Jiří, vidím Jiřího jako jarní – jarního)

4) U vyznačených podstatných jmen urči rod (u rodu mužského i životnost, neživotnost). (Napiš do sešitu podtržené slovo a připiš požadované informace.)

Po nebi pluli beránci.   rod mužský, životný (ten beránek, vidím koho, co beránka – porovnej 1. a 4. pád)

Tamější lid je pohostinný. rod mužský, neživotný (ten lid, vidím koho, co lid - – porovnej 1. a 4. pád)

Nevěřila svým očím.     rod ženský (ty oči)

5) U vyznačených podstatných jmen urči číslo. (Napiš do sešitu podtržené slovo a připiš požadované informace.)

Uhodily kruté mrazy.   číslo množné (ty mrazy) Brouzdal se listím. číslo jednotné (to listí)

Lidé v Čechách. číslo množné  (ty Čechy).       Zavři ústa.  číslo množné (ta ústa = rod střední v čísle množném, číslo jednotné není – to ústo)

 

Učebnice Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen: strana 65/ cvičení 3 a – do pracovního sešitu

Jestřábi (páni) patří mezi dravé ptáky. Kočka má špičaté zuby  (hrady) a vtahovací drápy (hrady). Mechy zachycují n a svazích (lesích – koncovka –ích u podstatného jména)  hor velké množství (stavení) vody. Mnohé ostrovy (hrady/lesy) nejsou obydlené. Pávi (páni) mají na ocasním peří duhová oka. V některých městech jezdí trolejbusy (hrady). Tento gól rozhodl o třech bodech pro Španěly (pány) v souboji s Rusy (pány).  Vytušila jsem v dědečkovi (v kom, čem = podstatné jméno s koncovkou – ovi, pánovi)spojence. Lidé si ochočili osly (pány) dříve než koně. Ovesné pokrmy (hrady) jsou velmi vydatné.

 

Učebnice Český jazyk strana 7 a 8, dohledej informace v textu a zapiš do slohového sešitu.  Text si nejdříve přečti.

 

 

Jazyk a jeho útvary

Příslušníci českého národa se dorozumívají českým jazykem je to náš  NÁRODNÍ  jazyk.

V běžných projevech se mluví často NESPISOVNĚ, např. OBECNOU ČEŠTINOU

 nebo NÁŘEČÍM , ve veřejných vystoupeních užíváme  SPISOVNOU ČEŠTINU.

 Její mluvená podoba je hovorová čeština.

   Nespisovná čeština:

Ÿ NÁŘEČÍ –  užívá se jen na části území, v určité oblasti, např.  lašské nářečí,

STŘEDOČESKÁ NÁŘEČÍ A DALŠÍ – podívej se na mapu a vysvětlivky k mapě (strana 8)

Ÿ OBECNÁ ČEŠTINA  – nejrozšířenější forma běžného dorozumívání na celém českém území

 

Ÿslang – řeč zájmových skupin (žáků –  ájina = angličtina), profesní mluva (povolání – pacoš  =  

pacient)

Ÿargot – řeč úzké skupiny lidí (zlodějů – love = peníze)

 

Nová týdenní práce

Školní sešit - velká písmena – zapiš do školního sešitu, zapamatuj si.

 

výrobky

zubní pasta  Signál  (= značka)

automobil  Ford   (= značka)

minerální voda  Poděbradka (= značka)

sýr Veselá kráva  (= značka)

ale obecně: čistí si zuby signálem (= myslí se zubní pastou), jezdí

fordem (=  myslí se autem), pije poděbradku (= myslí se minerální vodu), jí

veselou krávu (=  myslí se sýr)

 

rostliny, živočichové

růže šípková, smrk ztepilý, medvěd brtník = malá písmena, slova obecná

ale jablko Idared (= druh,odrůda),  jezevčík Ben (= jméno psa)

 

Přepiš do školního sešitu, rozhodni, kde se píše velké písmeno a kde malé.

Závod motocyklů zlatá přilba města pardubic patří k nejstarším závodům na ploché dráze.  Ve vesmíru je naším nejbližším sousedem měsíc, který obíhá kolem země. Tatínek řekl, že až bude prodávat naši starou škodovku, koupí si nové auto značky mazda nebo honda. Kupují minerální vodu hanáckou kyselku. Pije hanáckou kyselku. V zoo se v jezírku koupal medvěd lední.  Kvetou bledule a sedmikrásky.  V krmítku byly sýkory koňadry

 

Učebnice strana 9 až 10/ cvičení 1a, 2 a, 3 a, 4a  - každý text si přečti, poznáš tak některá  naše nářečí.

Učebnice Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen: strana 65 až 66/ cvičení 3 b – zapiš do pracovního sešitu

 

U  práce na další týden bude správné řešení  zadaných úkolů.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 • četba vlastní knihy/vlastních knih,
 • příprava referátu ke knize (každý žák v září 2019 dostal pokyny s vysvětlením, jak referát vypracovat), pokud referát nebyl už přednesen, popř. odevzdána písemná příprava,
 • dokonči komiks Rychlé šípy cvičí sebeovládání (list máš mít vložený v čítance). Až se sejdeme ve škole , přečtete svá řešení a zároveň si přečtete, jak text vymyslel Jaroslav Foglar.
 • v příloze je ještě jeden text od Jaroslava Foglara, přečti si jej, vypracuj na papír úkoly k úryvku. Po příchodu do školy dostaneš celý text nakopírovaný, list s odpověďmi přiložíš. Odpovědi si zkontroluješ u zadání práce na další týden.

 6._B_-_č._3_J._Foglar.pdf

 

DĚJEPIS

Až se setkáme ve škole, těším na Tvůj zajímavý článek o Fénicii.

Úkoly k opakování si opiš do sešitu.  Zopakuj si. (Ústně si promysli.) Označ si to, co potřebuješ vysvětlit.

Starověký Egypt – zopakuj si (využij jak sešit, tak učebnici)

 1. Umím pojmenovat světadíl, na němž se Egypt nacházel.
 2. Vím, jaký význam měla řeka Nil pro Egypťany.
 3. Vysvětlím, jak byla uspořádána společnost v Egyptě, jak žili Egypťané.
 4. Pomocí časové osy objasním, jak vznikl jednotný egyptský stát.
 5. Vím, kde pracovalo nejvíce Egypťanů. (Vzpomeň si na film, část jsme zhlédli ve škole.)
 6. Umím vysvětlit, jak se projevovala víra Egypťanů v posmrtný život, co pro ně znamenalo náboženství.
 7. Poznám egyptské písmo, vím , jak se jmenuje.
 8. Vím, jaký je odkaz Egypta dnešku (= Jaké stavby se dodnes dochovaly? Co tyto stavby zdobí? Co je v okolí těchto staveb? Co víš o vzdělanosti?).  Na obrázcích poznám sfingu, kolos, obelisk.

Starověká Fénicie - zopakuj si (využij jak sešit, tak učebnici)

 1. Umím pojmenovat světadíl, na němž se Fénicie nacházela.
 2. Vysvětlím, v čem Féničané vynikali, co vymyslili, čemu se věnovali.
 3. Vím, jak se jmenovala osada založená mimo Fénicii, vím, kde se nacházela (= světadíl).
 4. Umím uvést příklady toho, s čím Féničané obchodovali.

 

Novinky:

 • Opatření k zápisu do 1. tříd V souvislosti s mimořádnými opatřeními proběhne zápis do 1. tříd bez přítomnosti dětí ve škole....

 • Uzavření školy Od středy 11.3.2020 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví škola, družina a...