Ahoj Moje třído!

V pondělí 30. 3. 2020 v 17:00 h zkusíme navázat spojení prostřednictvím aplikace ZOOM, abychom vyřešili technické problémy, seznámili se s prostředím a mohli začít v úterý s výukou.

Připojte se k mému ID: 945-647-1861 a uvidíme...

Přečti kapitolu „Ohmův zákon. Elektrický odpor“, str. 137 – 142.

Nakresli obrázky (schémata) do sešitu: 137/2.48 a 138/2.49

Zapiš texty ze žlutých obdélníků. Zapiš vzorce pro výpočet proudu, napětí a odporu (I, U, R). Přepiš řešené příklady ze str. 140 – zadání, výpočet a slovní odpověď. Vyřeš dle tvého výběru 2 příklady z nabídky 141/1 - 5 a 2 příklady z nabídky 142/6 – 10. Pošli mi je k oznámkování na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do 10. 4. 2020:

Vyplň pracovní listy podle videí Badatelna a Nezkreslená věda a pošli mi je k oznámkování.

Český jazyk – 30.3. – 4.4.

Nové učivo – věta jednoduchá – souvětí: je třeba, abyste u sebe měli k on-line výuce v úterý. Projdeme společně.

Následující pravopisná cvičení doplň

i – y

Příprava a v…užití sil si vyžádal…., Česko a Maďarsko jednal…, koně a hříbata se pásl…, chlapci a děvčata hrál…, na louce pobíhal… hříbata a jehňata, štěně a koťata se vyhříval…, strom… a květiny se zazelenal…, ledoborce vyplul…, některé mikrob… byl… odstraněn…, rodiče se zlob…l… na děti, které se ušpinil…, Novákovi… odvezl… Evu a Martu do města, aby nemusel… čekat na bus

Mal… chlapci, na znám…ch místech, pod štíhl…m… topol…, zpěvav… ptáci, sousedov… hus…,   šel k sousedov… pro husu, přišli k nám Staňkov…, navštívil… jsme Procházkov…, líb…l… se m… Čapkov… divadelní hry, Jiráskov… Psohlavci, přinesl tatínkov… nov…ny, Vlasákov… děti, cenné drahokam…, pod v…znamným… stavbam…

 

Zedník b…l…., b…l… sníh, škodlivé b…l…, hodiny b…l… půlnoc, vojáci se statečně b…l…, nab…l velké jmění, hb…tě nab…l pušku, v…tat v…těze, v…nikající v…kon, obraz… v…sel… v hale, otec v…sel mrkev, dni upl….nul…, v…v…klaný zub, v l…skovém mláz…, odjel z Boleslav… do |Břeclav.. a pak do Opav…, b…lá kostelní v…žka, děti sbíral… houb…, voda v konv…, v L…tom…šl… a ve V…sokém M…tě

Zakroužkuj velká písmena:

NA VLTAVSKÝCH BŘEZÍCH, HORNOMORAVSKÝ ÚVAL, MELODIE K PÍSNI KDE DOMOV MŮJ, V OBNOVENÉ BETLÉMSKÉ KAPLI, TRAKTOR ZNAČKY ZETOR, VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, JÍČÍNSKÝ KRAJ, PARDUBICKÝ KRAJ, OKRES CHRUDIM, CHRUDIMSKÝ OKRES, CHRUDIMSKO, V PRAZE NA HRADĚ JE SÍDLO PREZIDENTA, ULICE POD VYŠEHRADSKOU SKÁLOU, RESTAURACE U BÍLÉHO BERÁNKA, OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU, KARLOVY VARY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, PLZEŇSKÉ TYLOVO DIVADLO, SKVRNY NA SLUNCI, OPALOVAT SE NA SLUNCI

Pokračujeme s učivem LINEÁRNÍ ROVNICE. V malém zeleném pracovním sešitě „rovnice, slovní úlohy“ vyřeš 4 rovnice na str. 9 a pošli mi je k oznámkování na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rovnice v pracovním sešitě Hravá matematika najdeš na stranách 61 až 66. Vyřeš 63/1, 64/3 a 65/6. Jeden příklad vyber a pošli k oznámkování. Uprostřed Hravé matematiky je příloha a na str. 26 je „tahák“ pro rovnice.

Připomínám on-line testy z matematiky a českého jazyka na www.sciodat.cz a vysvětlení učiva a procvičování na https://cs.khanacademy.org. Zkuste řešit rovnice i na www.matika.in.

Zde si můžeš zkontrolovat svoje výsledky: HM8_48, HM8_49

PCH8_36-37, PCH8_38-39, PCH8_40-41, PCH8_42-43, PCH8_44-45, PCH8_46-47

PS_rovnice_1, PS_rovnice_2, PS_rovnice_3, PS_rovnice_4, PS_rovnice_5, PS_rovnice_6

Zasílám řešení pracovního listu - můžete si opravit. |Případné dotazy zodpovín příští týden při on-line výuce v úterý.

ŘEŠENÍ – týden – 23.-27.3.

           O                           V    U                                               U                                                 O

Mám vám vyprávět, kdo to byl hostinský Hrous? Onen člověk byl na světě, když vy jste tu ještě

                                                                           V            N           O                                     O         U

nebyli. Byl to velký odborník na nadávky, které málokdonás dokázal vymyslet; mně samému několikrát pomohl.

 

Mám nový komiks. Je to ……MŮJ……. komiks.   Tomáš s Michalem si sedli do autobusu, řidič zatím ukládal ……JEJICH………kufry do zavazadlového prostoru.

 

  1. a) Kdo – tázací KDO TO UDĚLAL? (tázací věta)
  2. b) Kdo – vztažné NEVÍM, KDO TO UDĚLAL. (spojuje )
  3. c) sebou KAPR SEBOU HÁZEL.
  4. d) s sebou MÁM S SEBOU SVAČINU. (u sebe)
  5. e) mě SEDĚL VEDLE MĚ. (tě, tebe)
  6. f) mně PŮJČIL MNĚ TUŽKU. (tobě)

 

před naš…Í.. školou, na vaš…I. chatu, s naš…Í.m kamarádem, k vaš…I.m sousedům, před m…Ý…..ma očima, s tv…Ý.m…I.. bratry, m…Í… psi,   o m…Ý.ch   sestrách

 

Náhradní práce na týden 30.3.-3.4.

Zopakuj si slovíčka k tématu "Weather" (počasí).

Weather (vocabulary) - doplň cvičení, slovíčka si vypiš do sešitu a přelož do češtiny.

Poslech - Poslechni si předpověď počasí a vypracuj cvičení pod poslechem. Slovníček: north - sever, south - jih, east - východ, west - západ

degrees - stupně, temperature - teplota

Kopie cvičení jsou k dispozici ve škole.

Novinky:

  • Opatření k zápisu do 1. tříd V souvislosti s mimořádnými opatřeními proběhne zápis do 1. tříd bez přítomnosti dětí ve škole....

  • Uzavření školy Od středy 11.3.2020 bude na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví škola, družina a...