Německý jazyk je druhým cizím jazykem vyučovaným na naší škole.