V roce 2013 započala tvorba přírodní zahrady kolem budovy 1.stupně. Cílem bylo vytvořit prostor pro učení se v přírodě, o přírodě a s přírodou. Tento prostor má sloužit žákům celé školy, družině, příměstskému táboru a našim dalším spřáteleným organizacím. V rámci dotačního mechanismu „Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí“ ve výši 70.000,- Kč se nám podařilo postavit pro žáky přírodní učebnu- zpevněnou plochu se stoly a lavicemi.

Čím dalším se pyšní naše zahrada? Její součástí je:

-          živá stavba z vrbového proutí

-          komunitní kruh ze smrkových klád

-          koutek divoké přírody

-          květnatá louka

-          jezírko

-          zeleninové vyvýšené záhony

-          bylinková spirála

-          ohniště

-          kompost

-          ptačí budky, hmyzí domečky

 

Poděkovat chceme všem dospělým - učitelům, provozním zaměstnancům naší školy, rodičům, Městu Slatiňany, MŽP - za poskytnutí financí, materiálu, podpory, nápadů a také jejich přímé činnosti.

Poděkovat chceme také žákům naší školy za nápady, kterými nás inspirovali na začátku i v průběhu projektu. Také za jejich aktivitu a nasazení při samotné tvorbě v rámci hodin Prvouky, Přírodovědy, Vv a hlavně Pracovních činností.

 

Věříme, že naši žáci budou mít díky přírodní zahradě možnost učit se na čerstvém vzduchu, pozorovat, experimentovat, prakticky si ověřovat své hypotézy a teoretické závěry. Pomocí postupů jako je např. kompostování, mulčování či vzájemné pěstování různých navzájem prospěšných rostlin se žáci budou moci naučit citlivému přístupu k půdě. Budováním a následnou péčí o zahradu si budou moci vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí.

 

Věříme, že naše škola se svým vzdělávacím programem"Škola blízká přírodě a lidem" bude přírodě ještě o velký kus blíž.

 

Novinky: