Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU. (zdroj: www.ovocedoskol.szif.cz)

Naše škola se projektu účastní již řadu let.

Plakát

Novinky: