Naše škola je příjemcem podpory v rámci realizace investice Národního plánu obnovy. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a dihitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Novinky: