Název projektu:                                  Zvýšení kvality výuky na ZŠ Slatiňany

Registrační číslo:                                CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007669

Stručný obsah projektu:                    Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ Slatiňany prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání a podpora společného vzdělávání dětí a žáků díky personálnímu posílení školy o školního speciálního pedagoga.

Termín realizace:                                01. 09. 2017 – 31. 08. 2019

 

Novinky:

  • Vločka 2021 Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám proběhlo před naší školou umělé zasněžování:-) Podívejte se na...

  • Ředitelská volna Na pondělí 27. 9. 2021, středu 29. 6. 2022 a čtvrtek 30. 6. 2022 bylo vyhlášeno z organizačních...