Čtyři učitelé a vedení školy jsou zapojeni do projektu Učitel koučem, koordinovaným Koučink akademií Libchavy. Účastníci rok a půl dlouhého vzdělávání jsou trénování ve schopnosti využívat koučovací techniky pro lepší dosahování výsledků žáků.

Koučink je metoda, jejímž cílem je vést rozhovor takovým způsobem, aby se koučovaný sám dobral řešení určité situace. Kouč nemá právo jakkoliv podsouvat svá řešení a své návrhy. Technika koučování je maximálně demokratická a vede kočovaného k přebírání odpovědnosti za své činy.

Více na webu Koučink akademi Libchavy

Novinky: