PREV
NEXT

Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024

Informace ZDE.

 

Rozvrhy 2022/2023

Rozvrh tříd

 

Florbal

Kroužek pro 3. - 5. třídu se koná ve čtvrtek 14:00 - 15:30 (první trénink proběhne ve čtvrtek 22. září)

Kroužek pro chlapce z 6. tříd a dívky z 6. - 9. tříd se koná v úterý 15:30 - 17:00 (první trénink proběhne v úterý 20. září)

Kroužek pro chlapce ze 7. - 9. tříd se koná v pátek 14:00 - 15:30 (první trénink proběhne v pátek 23. září)

 

Atletika

Trénink pro 6. - 9. třídu se koná pondělí, středa a pátek 17:00 - 19:00 na stadionu (trénink začíná od  začátku září)

 

Digitalizujeme školu

Naše škola je příjemcem podpory v rámci realizace investice Národního plánu obnovy. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a dihitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

Doučování žáků

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Slatiňany III

Název projektu:                     Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Slatiňany III

Registrační číslo:                   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022390

Stručný obsah projektu:        Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů ZŠ Slatiňany prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání, zahraničních stáží a podpory vzdělávání dětí a žáků díky personálnímu posílení školy o školního psychologa.

Termín realizace:                  01. 09. 2021 – 30. 06. 2023

 

 

Odborná učebna pro přírodní vědy

Název projektu: Odborná učebna pro přírodní vědy

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012976

Stručný obsah projektu: Realizujeme projekt Odborná učebna pro přírodní vědy. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Slatiňany, kterého docílíme vytvořením nové multifunkční učebny pro výuku přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.

Termín realizace: 1. 7. 2020 – 30. 9. 2021logo mpmr 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita - plakát

 

 

Školní poradenské pracoviště

K dispozici jsou Vám:

- školní psycholog: Mgr. Damián Kastner - 702 298 684, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- speciální pedagožka: Mgr. Jana Seidlová - 469 681 413, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Reslerová - 469 681 413, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- kariérový poradce: Mgr. Eva Bakešová - 469 681 413, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 

Realizace úsporLogo EU

 

O projektu snížení celkové energetické náročnosti hlavní budovy školy čtěte ZDE.

 

Les ve škole

Naše škola je součástí mezinárodního výukového programu, jehož myšlenkou je učit se nejen o lese přímo v lese. V projektu je zapojeno asi 7300 škol ze 26 zemí. Les ve škole

 

Program Erasmus+

 

Naše škola v roce 2016 získala grant s projektem "Angličtina nás baví". Zprávy o cestách pedagogů do zahraničních škol si přečtěte zde: Finsko, Anglie, Itálie. Víkendová akce s žáky: Halloween.

 

Něco o nás a naše vize

Naše škola svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě. Osobnostně sociální rozvoj se stává základem pro kvalitní vzdělávací prostředí. Škola reaguje na potřeby doby, měníme a upravujeme výchovné a vzdělávací strategie a priority, vzdělávací obsah i dotaci předmětů, vybavujeme postupně školu technikou. Náš školní vzdělávací program je živým organismem.  Reagujeme na zájmy dětí zaváděním nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty (pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření), rozvoj rétorických dovedností (prezentace před veřejností v rámci ročníkových projektů, volitelný předmět Dramatická výchova), rozvoj kritického myšlení, slovní hodnocení  pro 1. - 3. třídy, genetickou metodu čtení, matematiku prof. Hejného 1 .- 9. třída, v některých třídách písmo Comenia Script. V naší škole se vzdělávají nejenom žáci, ale i učitelé. Více o škole najdete v sekci Dokumenty. Vizi naší školy si přečtěte ZDE.