Dle sdělení MČMT (č.j. MCMT-42283/2020-1) se mohou ve školní jídelně od středy 18. 11. 2020 stravovat pouze žáci prvních a druhých tříd. Obědy mají přihlášené. Ostatní žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na oběd, ale musí si ho odnést v jídlonosičích. V případě potřeby kontaktujte ředitelku školní jídelny paní Bergerovou.

Vážení rodiče, 2. 9. 2019 nastupují děti do školy a vzhledem k tomu, že mají zkrácenou výuku, nejdou na oběd. Všechny děti budou automaticky přihlášené na oběd od 3. 9. 2019. Prosím, pohlídejte si hned od září, abyste Vaše dítě odhlásili, pokud z jakéhokoliv důvodu nepůjde na oběd.
Děti již budou od září 2019 automaticky přihlášené na každý rok, protože přihláška je platná po celou dobu školní docházky. Nemusíte již docházet do kanceláře a děti znovu přihlašovat.
Tato informace se netýká dětí, které nastoupí do první třídy. Prvňáčky je nutné přihlásit na základě vyplněné přihlášky a zakoupit stravovací kartu.
Podrobnější informace ráda poskytnu na tel. č. 469 681 285 nebo přímo v kanceláři.

Petra Bergerová
ředitelka Školní jídelny