Název projektu: Odborná učebna pro přírodní vědy

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012976

Stručný obsah projektu: Realizujeme projekt Odborná učebna pro přírodní vědy. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Slatiňany, kterého docílíme vytvořením nové multifunkční učebny pro výuku přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.

Termín realizace: 1. 7. 2020 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita - plakát

logo mpmr

Novinky: