AJ HOGE mluví o pravidlech, jak se efejtivně učit angličtinu

Prohlédni si video. Zapiš si pravidlo, o němž A.G. Hoge hovoří.

Uveď aspoň dva důvody, které ho vedou k víře v toto pravidlo.

Novinky:

  • Halloween pro 1. stupeň Žáci 8. A připravili v úterý 31. 10. 2023 pro 1. stupeň strašidelnou stezku k Halloweenu. Na šesti...

  • Volno ŘŠ Z důvodu vzdělávání pedagogů a revize ŠVP jsou naplánována volna ředitele školy na pátek 29. 9....