Konzultační hodiny pro 1. stupeň si určují vyučující individuálně.

Novinky: