Your homework for today´s distance learning is here: PN_08_11_2_na_web.pdf

• Přehled budoucích časů: 4D_Budoucí_časy_-_přehled.pdf     - vytiskněte a nalepte si do sešitu
   - WILL a GOING TO již známe, ale nově se dozvídáme, že pro vyjádření blízkých plánů do budoucna používáme taé PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS

• procvičování: PS str. 41

Today´s lesson plan:  PN_04_28_1.pdf

Today´s lesson plan: PN_03_25_1.pdf

Novinky: