Opakování pohlavní soustava ženy a muže - přečti znovu pracovní listy - zopakuj - https://www.skolasnadhledem.cz/profil/kod/482056   

Vývoj jedince - přečtěte prezentaci, opište  do sešitu fáze  vývoje:  https://docs.google.com/presentation/d/1RoGGeEZdMGmhcUGh4Cl1HDt60T1ZLXvi/edit?usp=sharing&ouid=115063480167295908619&rtpof=true&sd=true 

 Nezkreslená věda- poslechni si a zodpověz jednoduše otázky

https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE&t=30s  - zapiš  do sešitu - Čím se zabývá věda genetika? 

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg - zapiš do sešitu - Co je  to evoluce? Jaké mechanismy se v evoluci uplatňují?

Opakování člověk - skolasnadhledem.cz - kódy : 482036, 482037, 482038,482039,482040,482041,482042,482043,482044,482045,482046,482047482048 – proběhne opakovací test z celého učiva

Novinky: