Připrava na test :

 funkce nervové soustavy, neuron, reflexní oblouk, CNS ( mozek,mícha) , obvodové nervy,  reflex podmíněný,nepodmíněný, části mozku a jejich funkce - viz. pracovní listy a úkol na minulý týden

Novinky: