Opakování ze 6. ročníku - přehled fyzikálních veličin:

obr 157

Novinky: