Poplatek za školní družinu od ledna do června roku 2023 ve výši 900 Kč uhraďte nejpozději do 31. ledna 2023 bezhotovostním převodem na č. ú.1145213319/0800.

Variabilní symbol: datum narození žáka bez teček a mezer

Do poznámky: příjmení, třída, text: "školní družina"

Pokud nebude poplatek včas uhrazen, bude žák ze školní družiny k 1. 2. 2023 vyloučen.


Novinky: