Na naši další hodinu na ZOOM ve středu si prosím připravte:
   • vypracované úkoly z minula (prac. list Present simple)
   • PRACOVNÍ LIST (present simple - negative) - jen vytiskněte a nalepte, zatím nevyplňujte!

Zde je další zadání práce od středy:

Free time
• procvičujte slovíčka v prac. sešitě:
   - PS 36/1 - napište slovíčka v rámečku k obrázkům
   - PS 36/3 - doplňte věty podle obrázků (se slovesy play / go / collect) 
   - PS 36/4 - zakroužkujte správné slovíčko

Present simple - negative       /přít. čas prostý - zápor/

PRACOVNÍ LIST (present simple - negative) - doplňte zbývající cvičení, která jsme neudělali na zoomu
• rychlé online procvičování: https://bit.ly/3eonrgV    - vyberte don´t / doesn´t

Reading and listening
UČ 44 / 2 - poslechněte si a zároveň přečtěte tři texty (nahrávka ZDE nebo zde: https://bit.ly/2M6d4T2)
   - ústně si všechny texty přeložte
   - do sešitu napište pod sebe tři jména: Molly, Kirk, Eddie  a k nim písmena odpovídajících obrázků ze cv. 2 

Novinky: