Ředitel školy vyhlašuje na dny 14. 10. 2019 a 22. 11. 2019 z provozních důvodů volno. V těchto dnech se všichni pedagogičtí pracovníci školy zúčastní školení.

Novinky: