V souladu s § 36 a §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhovuji žádosti zákonných zástupců o přijetí žáků ke vzdělávání na ZŠ Slatiňany od školního roku 2020/2021.

Rozhodnutím ředitele školy ze dne 14. 4. 2020 byli přijati k základnímu vzdělávání do Základní školy Slatiňany od školního roku 2020/2021 všichni žáci, jejichž zákonní zástupci o přijetí řádně požádali.

Novinky: